Szkolenie GA Sygnalizacja i GA Przepustowość

Projektowanie programu sygnalizacji świetlnej

przy wykorzystaniu narzędzi GACAD

Dwudniowe warsztaty online

Termin: 3-4 grudnia 2020 r.
godz. 9.00-17.00

Forma: Warsztaty
Czas trwania: 2x 8h

Warsztaty poprowadzi

Damian Iwanowicz

 • doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu, w specjalności inżynieria ruchu drogowego,

 • członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • współautor Studiów Transportowych i Planów Transportowych dla miast, powiatów i województw,

 • współautor raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg,

 • nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy przedmiotów z zakresu analiz i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu indywidualnego i zbiorowego,

 • projektant organizacji ruchu drogowego, sterowania ruchem drogowym oraz analiz warunków ruchu środków transportu indywidualnego i zbiorowego.

dr inż. Damian Iwanowicz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

tel.: 52 340 84 47
e-mail: damian.iwanowicz@utp.edu.pl
strona www

Program warsztatów

Dzień 1 – część audytoryjna (~8h):

 • Diagnoza stanu wiedzy uczestników (konwersatorium)
 • Wprowadzenie – wybrane sytuacje problemowe: zalecane, dyskusyjne

przerwa

 • Sterowanie ruchem w świetle przepisów prawa
 • Podstawowe definicje i pojęcia związane z sygnalizacją świetlną
 • Zastosowanie sygnalizacji świetlnej w rozpatrywanym elemencie infrastruktury drogowej.

przerwa

 • Omówienie zawartości projektu sygnalizacji świetlnej
 • Przykład projektu sygnalizacji świetlnej – syntetyczna charakterystyka zawartości.

przerwa

 • Fazy sygnalizacyjne – dopuszczalne i niedopuszczalne układy sterowania ruchem drogowym
 • Lokalizacja, dobór i nazwy urządzeń sterowania ruchem
 • Grupy kolizyjne i nadzorowane
 • Tory strumieni ruchu i punkty kolizji
 • Dobór parametrów projektowych dla uczestników ruchu sterowanego
 • Czasy międzyzielone – obliczenia i bezpieczeństwo ruchu drogowego

przerwa

 • Dobór długości sygnałów świetlnych (minimalne i maksymalne)
 • Optymalna długość cyklu sygnalizacyjnego
 • Natężenia nasycenia
 • Przepustowość pasa ruchu, grupy obliczeniowej pasów ruchu, wlotu i skrzyżowania
 • Ocena warunków ruchu i klasyfikacja Poziomu Swobody Ruchu
 • Specyfika programu startowego, końcowego, akomodacyjnego maksymalnego, minimalnego i awaryjnego.
 • Symulacja ruchu drogowego sterowanego sygnałami świetlnymi

Dzień 2 – część warsztatowa (~8h):

 • Wprowadzenie do aplikacji komputerowych rodziny GACAD: GA Znaki, GA Sygnalizacja i GA Przepustowość
 • Dostosowanie organizacji ruchu stanu istniejącego na potrzeby wprowadzenia sterowania ruchem drogowym
 • Definicje skrzyżowania, wlotów i pasów ruchu w programie komputerowym
 • Wytyczenie i definicja trajektorii ruchu, założenia dotyczące faz ruchu

przerwa

 • Dodawanie urządzeń sterowania ruchem
 • Generowanie tabeli kolizji i czasów międzyzielonych
 • Tworzenie programu sterowania ruchem
 • Obliczanie przepustowości i warunków ruchu
 • Specyfika programu dla sygnalizacji wahadłowej

przerwa

 • ZADANIE KOŃCOWE: projekt programu sygnalizacji świetlnej na odcinku międzywęzłowym dla przejścia dla pieszych

Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat

w cenie dostęp do programów GACAD na 30 dni
(GA Znaki, GA Sygnalizacja, GA Przepustowość)

CENA SZKOLENIA: 990 PLN netto
(0% VAT dla samorządów)

Leave a comment