fbpx

GA Przejezdność

GA Przejezdność

dostępna jedynie w rocznej usłudze Serwis Extra

Program GA Przejezdność przeznaczony jest do kontroli przejazdu pojazdów na poziomie projektów inżynierii ruchu.

Przed przystąpieniem do analizy przejezdności należy zwrócić uwagę na dobranie właściwych parametrów pojazdów, które poruszają się w projektowanycm obszarze.

Domyślne parametry zostały przyjęte z dużym marginesem bezpieczeństwa.

Program jest narzędziem eksperymentalnym, dlatego należy starannie przeanalizować otrzymane wyniki.