fbpx

jedyne profesjonalne narzędzie CAD

dla projektantów Organizacji Ruchu

Biuro Projektowe

moje podstawowe narzędzie w projektowaniu Organizacji Ruchu

Biuro Projektowe

Warszawa
Zarząd Drogi

z GA Znaki możemy szybko tworzyć i poprawiać projekty Organizacji Ruchu

Zarząd Drogi

urząd miasta

KOMPATYBILNOŚĆ

projektuj w CADzie który lubisz

raportuj w formacie, którego potrzebujesz

FUNKCJONALNOŚĆ

zaawansowane narzędzia wstawiania i edycji

elastyczna konfiguracja programu

BEZPIECZEŃSTWO

zawsze aktualny z Rozporządzeniem

doceniony przez tysiące projektantów w Polsce

Dlaczego GA Znaki są wyjątkowe?

co nas wyróżnia?

KONFIGURACJA

 • możliwość konfigurowania 8 atrybutów znaków pionowych (stan, wielkość, dodatkowy tekst, wysokość, szerokość, nazwa, trasa);
 • możliwość przystosowania atrybutów: widoczności, stylu tekstu, pozycji, wielkości, warstwy;
 • konfiguracja kolorystyki oznaczeń w trybie kolorowym i czarno białym;
 • konfiguracja stanu znaków odnośnie trybów kolorystycznych (kolorowy lub czarno-biały);
 • możliwość zmiany opisów stanów znaków (standardowo: projektowane=prj, istniejące=ist …);
 • podręczny zestaw warstw na których wstawiane są automatycznie znaki
 • możliwość definiowania konfiguracji lokalnej i zdalnej (wspólna konfiguracja dla większej liczby stanowisk)

RAPORTY

 • Raporty/zestawienia oznakowania zawierają wszystkie atrybuty znaków: nazwę, blok, stan, warstwę, wielkość, wymiar, kilometraż, trasę, opis, ilość sztuk, długość i powierzchnię malowania;
 • generowania raportów, dla oznakowania należącego do wybranej trasy lub obszaru zaznaczenia
 • opcji wskazania jednej lub wielu rzutni jako zakresu raportowania oznaczeń
 • wyznaczanie strony lokalizacji oznaczenia względem trasy
 • sterowanie widocznością kolumn raportu
 • grupowanie, sortowanie oraz selekcja wyników raportu
 • możliwość wstawienia raportu w formie bloku tabeli do projektu lub eksportu do pliku w formacie html, doc, xls

Elastyczna konfiguracja programu

Stwórz własne zestawy konfiguracji!

dla ZDM przekreślenia likwidowanych znaków „na krzyż”?

dla starostwa odnośniki na czerwono?

Teraz możesz dostosować swoje narzędzie GA Znaki do każdego zadania.

Możesz podzielić się plikiem konfiguracyjnym ze współpracownikiem

Możesz otrzymać taki plik od klienta (np. ZDM), który też używa GA Znaków.

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi użytkownikami!

Słuchamy uwag i wdrażamy sugerowane przez Was rozwiązania.

Już 13 lat 🙂

Pełna konfiguracja oznakowania pionowego:

 • atrybutów
 • kolorystyki oznaczeń
 • edycja przekreślenia znaku do likwidacji
 • współczynników wielkości
 • warstw (kolory, nazwy)
 • skrótów wielkości

Pełna konfiguracja kolorów oznakowania pionowego

Konfiguracja opisu stan znaków

Konfiguracja warstw na których umieszczane są znaki

Zapisywanie własnych zestawów konfiguracji

Pełna konfiguracja kolorów oznakowania pionowego

Konfiguracja opisu stan znaków

Konfiguracja warstw na których umieszczane są znaki

Zapisywanie własnych zestawów konfiguracji

Pełna konfiguracja kolorów oznakowania pionowego

Konfiguracja opisu stan znaków

Konfiguracja warstw na których umieszczane są znaki

Zapisywanie własnych zestawów konfiguracji

Generuj i eksportuj raporty w dowolnym formacie

Możliwość wstawienia zestawienia w formie tabeli do rysunku

Wybór zakresu obiektów dla generowanego zestawienia

Wybór właściwości, które znajdą się w raporcie

Grupowanie wyników zestawienia/raportów

Eksport raportów do formatów DWG, DGN, XLS, HTML, DOC

Używaj zaawansowanych narzędzi wstawiania i edycji oznakowania

Wszystkie grupy wielkości znaków
Pełna edycja wstawionych znaków
Dodatkowe atrybuty dla danych ewidencyjnych
Dodatkowe parametry dla konstrukcji wsporczych
Różne tryby wstawiania oznaczeń
Generator linii poziomych
Rozbudowane parametry sygnalizatorów (powiązanie z GA Sygnalizacja)
Możliwość wstawienia zestawienia w formie tabeli do rysunku
Generator linii poziomych

zgodne

z aktualnym

Rozporządzeniem

przetestowane przez najlepszych

specjalistów w projektowaniu

Organizacji Ruchu w Polsce

Biura projektów drogowych i Inżynierii Ruchu
GDDKiA
Zarządy Dróg Wojewódzkich
Zarządy Dróg Powiatowych
Zarządy Dróg Miejskich
Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast i Gmin
wodociągi i kanalizacje
branża elektryczna
telewizje kablowe
porty lotnicze