fbpx

Webinarium GACAD

Webinarium GACAD

cyklicze spotkania z expertami

zajmującymi się organizacją, sterowaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkań są przygotowane na prośby uczestników! Każdy może zgłosić swoje propozycje tematów, a w trakcie dyskusji ogólnych, zadawać pytania z zakresu danego Webinarium!

4 czerwca godz. 17.00

Błędy w stałej organizacji ruchu

Meeting ID: 1025809071

 |

Password: M2AuDl

18 czerwca godz. 17.00

Projekt czasowej organizacji ruchu / schematy oznakowania robót

Meeting ID: 1020382478

 |

Password: M2AuDl

Harmonogram Webinariów GACAD

Czerwiec
04.06.2024 Błędy w stałej organizacji ruchu
18.06.2024 Projekt czasowej organizacji ruchu / schematy oznakowania robót

Lipiec
09.07.2024 Poradnik inżynierii ruchu – pionowe

Sierpień
06.08.2024 Aktualizacja stałej organizacji ruchu w mieście
27.08.2024 Egzaminy jak to może wyglądać

Wrzesień
10.09.2024 Miejsca zdarzeń drogowych – zmiany na lepsze
24.09.2024 Metodyka pracy / problemów

Październik
01.10.2024 Ogólna wiedza / wstęp do egzaminów inżynierii ruchu
22.10.2024 Edukacja w inżynierii ruchu – przez zabawę do efektów

Listopad
05.11.2024 Poradnik inżynierii ruchu – pionowe
19.11.2024 Miejsca zdarzeń drogowych – zmiany na lepsze

Grudzień
03.12.2024 Propozycje zmian do przepisów
17.12.2024 Tematy zgłoszone przez uczestników do analiz BRD

Informacje techniczne

Uczestniczyć w spotkaniu można na kilka sposobów:

1. w przeglądarce www - poprzez podany link

PROBLEMY Z DŹWIĘKIEM
jakie możecie napotkać:
Używać będziecie swojej przeglądarki, która prawdopodobnie poprosi Was o pozwolenie na korzystanie z głośników, mikrofonu i ew. kamery.
Musicie pozwolić na dostęp do dźwięku.
Jeśli po dołączeniu do szkolenia będziecie mieli problem z dźwiękiem, to prawdopodobnie nie udzieliliście pozwolenia swojej przeglądarce.
 
w Windows 10:
wejdź w Start>Ustawienia>Prywatność>Mikrofon i udziel zezwoleń:

Nie włączajcie kamery

Przekazywanie obrazu może niektórym uczestnikom obciążać za bardzo łącze internetowe. Dźwięk i czat wystarczą.

O czym chciałbyś porozmawiać?

Wskaż nurtujący Cię temat lub sytuację problemową!

Nadsyłane treści zostaną omówione przez Prowadzących w trakcie webinarium.

Po wyjaśnieniach wybranego zakresu tematycznego, wskazanego w ankiecie, pozostały czas poświęcony zostanie na dyskusję z uczestnikami zagadnień poruszanych w trakcie spotkania. Preferuje się wcześniejsze przygotowanie materiałów poddawanych do opinii.

A na koniec…

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe korzyści…”

Wszyscy jesteśmy z tej samej branży, zajmującej się organizacją ruchu na danym elemencie infrastruktury drogowej. W konsekwencji odpowiadamy zatem za bezpieczeństwo każdego z uczestników ruchu drogowego. W tym całym łańcuchu projektowania organizacji ruchu – za który jesteśmy odpowiedzialni – ostatecznie to na późniejszym etapie użytkowania obiektu „zwykły przeciętny człowiek” musi podejmować decyzje (zaledwie w kilku sekundach) pod wpływem naszego pomysłu i stopnia jego realizacji… Czy zawsze właściwego pomysłu, zgodnego ze sztuką inżynierską, przepisami, bezpieczeństwem?
Wymiana doświadczeń na wspólnych spotkaniach przyczynić się może tylko do zwiększenia naszej wiedzy omawianego zagadnienia, poprawnego rozumienia i stosowania zasad oraz reguł Prawa o ruchu drogowym, w tym oznakowania, a także do poznania aspektu zachowań uczestników ruchu drogowego pod wpływem zastosowanych metod i środków organizacji ruchu drogowego!
Czerwona książka, wytyczne i standardy techniczne – to przede wszystkim wiedza ogólna dla typowych przypadków. Dlatego tak ważne jest dzielenie się doświadczeniem zgromadzonym przy realizacji przypadków szczególnych. Zmniejszajmy zagrożenie w ruchu drogowym stosując rozwiązania czytelne, jak najmniej kolizyjne i o optymalnej przepustowości dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierowców i innych uczestników ruchu drogowego oraz osób wykonujących prace budowlane w pasie drogowym…

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Autor cytatów: B. Franklin.