Webinarium GACAD

Webinarium GACAD

cyklicze spotkania z expertami

zajmującymi się organizacją, sterowaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkań są przygotowane na prośby uczestników! Każdy może zgłosić swoje propozycje tematów, a w trakcie dyskusji ogólnych, zadawać pytania z zakresu danego Webinarium!

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

27 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00-19:00

Ogólne problemy związane ze sterowaniem ruchem drogowym

Już teraz wskaż nurtujące Cię problemy, o których porozmawiamy szerzej na 5 webinarium. Do wyboru masz kilka z zaproponowanych tematów (na dole strony w formie ankiety). Dwa z najczęściej wskazywanych zostaną wyjaśnione przez naszego eksperta. Pozostały czas poświęcony zostanie dyskusjom ogólnym.

VI WEBINARIUM: DROGI DLA ROWERÓW

Termin: 11-18 maja 2021 r.

Szczegółowe zagadnienia webinarium zostaną podane po zakończeniu piątego spotkania.

O czym chciałbyś porozmawiać?

Wskaż nurtujący Cię temat lub sytuację problemową!

Nadsyłane treści zostaną omówione przez Prowadzących w trakcie webinarium.

Po wyjaśnieniach wybranego zakresu tematycznego, wskazanego w ankiecie, pozostały czas poświęcony zostanie na dyskusję z uczestnikami zagadnień poruszanych w trakcie spotkania. Preferuje się wcześniejsze przygotowanie materiałów poddawanych do opinii.

A na koniec…

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe korzyści…”

Wszyscy jesteśmy z tej samej branży, zajmującej się organizacją ruchu na danym elemencie infrastruktury drogowej. W konsekwencji odpowiadamy zatem za bezpieczeństwo każdego z uczestników ruchu drogowego. W tym całym łańcuchu projektowania organizacji ruchu – za który jesteśmy odpowiedzialni – ostatecznie to na późniejszym etapie użytkowania obiektu „zwykły przeciętny człowiek” musi podejmować decyzje (zaledwie w kilku sekundach) pod wpływem naszego pomysłu i stopnia jego realizacji… Czy zawsze właściwego pomysłu, zgodnego ze sztuką inżynierską, przepisami, bezpieczeństwem?
Wymiana doświadczeń na wspólnych spotkaniach przyczynić się może tylko do zwiększenia naszej wiedzy omawianego zagadnienia, poprawnego rozumienia i stosowania zasad oraz reguł Prawa o ruchu drogowym, w tym oznakowania, a także do poznania aspektu zachowań uczestników ruchu drogowego pod wpływem zastosowanych metod i środków organizacji ruchu drogowego!
Czerwona książka, wytyczne i standardy techniczne – to przede wszystkim wiedza ogólna dla typowych przypadków. Dlatego tak ważne jest dzielenie się doświadczeniem zgromadzonym przy realizacji przypadków szczególnych. Zmniejszajmy zagrożenie w ruchu drogowym stosując rozwiązania czytelne, jak najmniej kolizyjne i o optymalnej przepustowości dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierowców i innych uczestników ruchu drogowego oraz osób wykonujących prace budowlane w pasie drogowym…

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Autor cytatów: B. Franklin.