fbpx

Praktyczne podstawy projektowania sygnalizacji świetlnej

ikku_logoGACAD oraz CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w INŻYNIERI I KOMUNIKACYJNEJ „IKKU” Sp. z o.o. zapraszają na Kurs Szkoleniowy:

PRAKTYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

organizowany w Warszawie 22-24.10.2014

1. Cel Kursu

Celem szkolenia jest przyswojenie możliwie kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw sterowania ruchem
drogowym przy pomocy znaków i sygnałów drogowych połączonej z umiejętnościami projektowania sygnalizacji
świetlnej. Chodzi zarówno o wiedzę ogólną i operacyjną dotyczącą charakterystyki (diagnostyki) ruchu drogowego,
jak też adekwatnego zastosowania sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej (zarówno od strony
zastosowania metod projektowania sygnalizacji, właściwych programów sterowania jak też odpowiednich urządzeń
technicznych) – z wykorzystaniem aktualnych standardów i rozwiązań.

2. Adresaci Kursu.

Seminarium adresowane jest do osób pełniących funkcję zarządzającego ruchem (z ramienia zarządców ruchu),
projektantów organizacji ruchu oraz do osób pełniących nadzór nad prawidłowym wykonaniem i utrzymaniem
organizacji ruchu (lub też osób, które będą pełnić te funkcje), które pragną lub potrzebują uzyskać znaczące
kwalifikacje (lub je podnieść) w zakresie sterowania ruchem drogowym przy pomocy sygnalizacji świetlnej i
projektowaniu tej sygnalizacji.

3. Kierownictwo kursu i prowadzący

– Marek Wierzchowski inżynier ruchu, audytor BRD, projektant dróg i organizacji ruchu, biegły sądowy w zakresie
inżynierii ruchu drogowego i prawa o ruchu drogowym, współzałożyciel Stowarzyszenia Klub
Inżynierii Ruchu, poza kursami IKKU wykłada na kursach dla kandydatów na audytorów BRD
(Politechnika W-wska) oraz na Podyplomowym Studium Inżynierii Ruchu (WSPiA w Lublinie).

– Zygmunt Użdalewicz inżynier ruchu, rzeczoznawca SITK w zakresie inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu
drogowego, autor wielu publikacji z zakresu inżynierii ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego, współzałożyciel i członek honorowy Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, poza
kursami IKKU wykłada na kursach dla kandydatów na audytorów BRD (Politechnika W-wska)
oraz na Podyplomowym Studium Inżynierii Ruchu (WSPiA w Lublinie).

– Andrzej Matacz projektant sygnalizacji świetlnych, weryfikator projektów w procesie ich zatwierdzania, bogate
doświadczenie przy budowie i eksploatacji drogowych sygnalizacji świetlnych

Sprawy organizacyjne: Jarosław Nowacki – IKKU; tel. 22 825 9479, tel. kom. 697 092 380, jnowacki@ikku.pl

4. Opłaty

Opłata za szkolenie wraz z wyżywieniem (obiady oraz przerwy kawowe) i materiałami szkoleniowymi wynosi:
– 1300 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych
– 1300 zł/os. + 23% VAT = 1599 zł – w pozostałych przypadkach
Możliwość zakwaterowania.
Rezerwacja i płatności za noclegi we własnym zakresie – bezpośrednio w hotelu.
Promocyjne ceny brutto za nocleg ze śniadaniem wynoszą: pok. 1-os. = 180 zł, pok. 2-os = 220 zł
Dokładna informacja o cenach i miejscach w hotelu:
tel.: 22 618 94 70; e-mail: biuro@hithotel.pl , recepcja@hithotel.pl ; http://www.hithotel.pl
Dokonując rezerwacji należy podać, że rezerwacja dotyczy szkolenia IKKU (warunek uzyskania cen
promocyjnych).
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych, sugerujemy odpowiednio wczesną rezerwację.

5. Miejsce zajęć i dojazd

Zajęcia odbędą się w Hotelu Hit w Warszawie na ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33. Możliwość zakwaterowania (p. 4.2).
Dojazd z Dworca Centralnego autobusem linii 160 lub 517 – należy wysiąść na przystanku „Dworzec Wileński”
Dojazd z Dworca Wschodniego autobusem linii 120, 169, 302 – należy wysiąść na przystanku „Dworzec Wileński” lub pieszo
Parking płatny na ulicy lub w garażu hotelowym. Dla osób niekorzystających z noclegu jest możliwość bezpłatnego
parkowania na terenie Centrum Handlowego Warszawa Wileńska (ul. Targowa 72).

6. Program, plan i metodyka szkolenia

Lp. Tematyka Harmonogram

DZIEŃ PIERWSZY
1. Otwarcie kursu, sprawy organizacyjne 10:00 – 10:15
2. Podstawy prawne 10:15 – 10:45
3. Zawartość projektu drogowej sygnalizacji świetlnej 10:45 – 11:15
Przerwa – poczęstunek kawowy 11:15 – 11:30
4. Podstawowe pojęcia 11:30 – 12:30
5. Pomiary ruchu drogowego 12:30 – 13:30
Przerwa – obiad 13:30 – 14:15
6. Rodzaje sygnalizacji świetlnych 14:15 – 15:15
7. Kryteria oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej 15:15 – 16:15
Przerwa – poczęstunek kawowy 16:15 – 16:30
8. Korekty geometrii skrzyżowań dla potrzeb sterowania sygnalizacją świetlną 16:30 – 17:00
9. Strumienie kolizyjne i niekolizyjne 17:00 – 18:00
10. Punkty kolizji, drogi dojazdu i drogi ewakuacji 18:00 – 18:30

DZIEŃ DRUGI
11. Piesi, rowerzyści i pojazdy komunikacji publicznej w programie sygnalizacji świetlnej 08:00 – 08:30
12. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń sterujących 08:30 – 09:30
Przerwa – poczęstunek kawowy 09:30 – 09:45
13. Zasady rozmieszczania sygnałów świetlnych 09:45 – 10:45
14. Układ faz ruchu 10:45 – 11:45
Przerwa 11:45 – 12:00
15. Konstrukcja programu sygnalizacji świetlnej 12:00 – 13:30
Przerwa – obiad 13:30 – 14:15
16. Metody sprawdzenia przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 14:15 – 15:15
Przerwa – poczęstunek kawowy 15:15 – 15:30
17. Koordynacja sygnalizacji świetlnych 15:30 – 16:30
18. Centralne systemy sterowania ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnych 16:30 – 17:30

DZIEŃ TRZECI
Ćwiczenia z wykorzystaniem technik komputerowych (program Przepustowość) – projektowanie
sygnalizacji świetlnych na wybranych przykładach i sprawdzanie przepustowości skrzyżowań z
sygnalizacją świetlną
09:00 – 11:00
Przerwa – poczęstunek kawowy 11:00 – 11:15
Ćwiczenia c.d. 11:15 – 13:15
Przerwa – obiad 13:15 – 14:00
Ćwiczenia c.d. 14:00 – 15:00

7. Zgłaszanie uczestników

Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę upoważnioną
– w terminie do dnia 08.10.2014 (najlepiej faxem na nr 22 630 9914 lub 22 825 9479 albo zeskanowane
e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania – w załączeniu.

8. Inne warunki uczestnictwa

W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc (do ok. 25), IKKU powiadomi osoby nie
zakwalifikowane na seminarium oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników seminarium
niż 15 może być ono odwołane (z powiadomieniem zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 08.10.2014 nie zwalnia z obowiązku poniesienia kosztów operacyjnych (20%
kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 20.10.2014 nie zwalnia z obowiązku poniesienia kosztów operacyjnych
(100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu skierowania) potwierdzenie
uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod warunkiem dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i
wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.

9. Materiały szkoleniowe i certyfikaty

Uczestnicy kursu otrzymują oprawione kopie prezentacji wykładowych dotyczących projektowania sygnalizacji świetlnej,
obejmujących program szkolenia, a także komplet prezentacji przykładów rozwiązań (ilustracji, zdjęć) na CD oraz materiały
pomocnicze do zajęć.
Uczestnicy kursu otrzymają na zakończenie zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Pobierz skierowanie na szkolenie

Pobierz prospekt skolenia