fbpx

Grupy w programie GA ZNAKI

[three_columns ]Program: GA Znaki
Wersja programu: 4.5.0.1
Autor pomocy: Mateusz Jacak
[/three_columns] [three_columns ]
[/three_columns] [three_columns_last ][styledbox type=”tech” align=””]

Mateusz Jacak,  kom. 501540788
[/styledbox][/three_columns_last]

 

 

W programie GA Znaki (GeoAsystent) wykorzystujemy GRUPY do organizacji obiektów na rysunku oraz analizy ich relacji.

Przykładem mogą być elementy oznakowania pionowego: słupek, odnośnik, widok słupka i tarcz znaków umożliwiają  obliczenie, dla poprawnej grupy, kilometrażu dla zadnej trasy. Rozgrupowanie powoduje brak możliwości wyznaczenia rzeczywistego punktu wstawienia znaku (element słupka/tarczy – widok z góry) co uniemożliwia wyznaczenie kilometrażu.

[hozbreak]

[two_columns height=”150″ ]

[styledbox type=”help” align=”left” height=”190″]

Nie używać polecenia KOPIUJ/WKLEJ – powoduje utratę grup !

[/styledbox]

[/two_columns] [two_columns_last height=”150″ ]

Podpowiedź:

Aby przenosić elementy zgrupowane między rysunkami należy:

[list style=”orb” color=”red”]

  • zapisać rysunek z wybranymi elementami
  • przeciągnąć rysunek z okna eksploratora (pulpitu) do docelowego rysunku
  • rozbić powstały blok

[/list]

[/two_columns_last]

[hozbreak]

Powyższe zalecenia dotyczą pozostałych oznaczeń tworzonych w programie GA Znaki.

 

Od wersji AutoCAD 2012 rozwinięto narzędzia do pracy z grupami. Miedzy innymi wprowadzono nową metodę wyświetlania i zaznaczania grup – RAMKA OGRANICZAJĄCA GRUPĘ. W tym trybie nie można modyfikować położenia elementów składowych. Ustawienie zależy od zmiennej systemowej : GROUPDISPLAYMODE, aby przywrócić standardowy tryb pracy należy ustalić wartość tej zmiannej na 0 (zero).

(wpisz w linii poleceń:  GROUPDISPLAYMODE [ENTER], wpisz 0 [ENTER])