fbpx

Odinstalowanie aplikacji GACAD

[three_columns ]Programy GACAD
Autor pomocy: Marcin Szymański
[/three_columns] [three_columns ]
[/three_columns] [three_columns_last ][styledbox type=”tech” align=”center”]

Mateusz Jacak,  kom. 501540788

Marcin Szymański

[/styledbox][/three_columns_last]

W celu odinstalowania aplikacji GACAD, należy uruchomić panel sterowania.

Windows XP
Przycisk start -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy

Windows Vista/7/8
Przycisk start -> Panel sterowania -> Odinstaluj program (Programy)

Następnie na liście wybieramy aplikację, którą chcemy usunąć, np:

GAZnakiOdinstalowanie_1

 

 

 

 

Zostanie uruchomiony program odinstalowujący.

Potwierdzamy chęć odinstalowania aplikacji.

GAZnakiOdinstalowanie_2

 

 

 

 

 

 

 

Po odinstalowaniu programu, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

GAZnakiOdinstalowanie_3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tą samą czynność możemy wykonać uruchamiając:

Windows XP/Windows Vista/7/8
Przycisk start -> Wszystkie programy -> GACAD -> GAZnaki -> Odinstaluj GA Znaki 5 (analogicznie postępujemy w przypadku innych aplikacji GACAD)

 

W celu usunięcia wszystkich plików powiązanych z aplikacją. Należy dodatkowo usunąć foldery:

Windows XP  (ścieżka może się różnić w przypadku zainstalowania aplikacji w innej lokalizacji)

(32-bit) C:\Program Files\GACAD\GAZnaki5  

(64-bit) C:\Program Files (x86)\GACAD\GAZnaki5  

C:\Documents and Settings\All Users\Application\GACAD\GAZnaki5

 

Windows Vista/7/8  (ścieżka może się różnić w przypadku zainstalowania aplikacji w innej lokalizacji)

(32-bit) C:\Program Files\GACAD\GAZnaki5  

(64-bit) C:\Program Files (x86)\GACAD\GAZnaki5  

C:\ProgramData\GACAD\GAZnaki5

 

W przypadku, gdy po odinstalowaniu aplikacji GACAD, menu programu pozostanie.

Należy wpisać w linii poleceń: _CUILOAD

GAZnakiOdinstalowanie_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie usunąć z pamięci grupy menu aplikacji GACAD.

Aby usunąć pozostałe ścieżki poszukiwań w programie Autocad. Należy uruchomić opcje programu.

Narzędzia -> Opcje -> Pliki (zakładka)

 

W przypadku programu Autocad 2014 usuwamy wpisy dotyczące aplikacji GACAD z działu Zaufane lokalizacje.

W tym przypadku wszystkie wpisy zawierające C:\ProgramData\GACAD\ oraz C:\Program Files (x86)\GACAD

GAZnakiOdinstalowanie_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pozostałych wersjach Autocad  wpisy dotyczące aplikacji GACAD z działu Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych.

GAZnakiOdinstalowanie_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy nie ma zainstalowanych innych nakładek korzystających z bibliotek OpenDCL, można również usunąć ścieżki dotyczące opendcl oraz odinstalować tę bibliotekę.

Jak wcześniej otwierając panel sterowania odinstalować bibliotekę OpenDCL Runtime

 

GAZnakiOdinstalowanie_7