fbpx

Problemy z powierzchniami

[three_columns ]Program: GA Przedmiar
Data publikacji: 05.04.2011
Autor artykułu: Marcin Szymański
[/three_columns] [three_columns ][styledbox type=”down” align=””]

w formie dokumentu PDF

[/styledbox]
[/three_columns] [three_columns_last ][styledbox type=”tech” align=””]

Mateusz Jacak,  kom. 501540788
[/styledbox][/three_columns_last]

[styledbox type=”warning” ]

Pomiar powierzchni w różnych środowiskach CAD nie jest jednoznaczny.
Wynika to głównie z różnicy w sposobie pomiaru. Wynik może się różnić nawet w zależności od wersji aplikacji.
Poniżej przedstawiamy porady, które pomogą w uniknięciu rozbieżności w wynikach pomiarów uzyskiwanych za pomocą różnych środowisk.

[/styledbox]
[onethird_columns ]
[imageeffect type=”lightbox” align=”aligncenter” width=”290″ height=”132″ alt=”” url=”http://www.gacad.pl/wp-content/uploads/2011/04/AreaTest1.jpg” ]

[button url=”/dane/13″ color=”red” ]Pobierz AreaTest1.dwg[/button]

[/onethird_columns] [twothirds_columns_last border=”border”]

1. Obiekt typu: polilinia

  Różnica w pomiarze powierzchni pojawia się w momencie rysowania przecinającej się polilinii. Na przykładowym rysunku przedstawiona jest polilinia tworząca dwa obszary.

  Pierwszy obszar posiada powierzchnię 10.5, drugi 6.5. Wyniki pomiarów są różne, ponieważ zależnie od interpretacji aplikacji, obszary te są sumowane, bądź odejmowane.

  Wyniki pomiarów powierzchni:

  Wersja aplikacji Wynik
  Autocad 2010 4.0000
  Autocad 2011 17.0000
  Bricscad V11 4.0000

  Nie należy dopuszczać do takich sytuacji. Najlepiej rozbić obiekt na poszczególne polilinie, tworzące osobne obszary. Wtedy wyniki pomiarów będą takie same w każdym ze środowisk.

[/twothirds_columns_last]
[onethird_columns ][imageeffect type=”lightbox” align=”aligncenter” width=”290″ height=”155″ alt=”” url=”http://www.gacad.pl/wp-content/uploads/2011/04/AreaTest2.jpg” ]

[button url=”/dane/14″ color=”red” ]Pobierz AreaTest2.dwg[/button]

[/onethird_columns] [twothirds_columns_last border=”border” ]

2. Obiekt typu: kreskowanie

2.1 „Wąskie gardła”

  W przypadku kreskowań problemy pojawiają się przy tworzeniu obiektów z obwiedni posiadających „wąskie gardła”. Jest to spowodowane tworzeniem kreskowań w znacznym oddaleniu widoku. Wtedy fragment obwiedni z „wąskim gardłem” zlewa się i nie jest kreskowany. Przykładowy rysunek pokazuje obiekt niepoprawnie oraz poprawnie zakreskowany.

  Wyniki pomiarów powierzchni obu typów obiektu:

  Obiekt błędnie zakreskowany Obiekt poprawnie zakreskowany
  1016.7557 1019.1122

  Warto w takim przypadku kreskować obiekt w dużym przybliżeniu, lub rozbić obwiednie na poszczególne elementy i każdy z nich zakreskować osobno.

[/twothirds_columns_last]
[onethird_columns ]
[imageeffect type=”lightbox” align=”aligncenter” width=”290″ height=”75″ alt=”” url=”http://www.gacad.pl/wp-content/uploads/2011/04/AreaTest3.jpg” ]

[button url=”/dane/15″ color=”red” ]Pobierz AreaTest3.dwg[/button]

[/onethird_columns] [twothirds_columns_last border=”border” ]

2.2 Wiele obwiedni

  Należy także unikać tworzenia kreskowań na podstawie kilku osobnych obwiedni. Najlepiej wtedy, osobno zakreskować każdy z obszarów. Przykład przedstawia uszkodzony obiekt, który nie jest do końca zakreskowany.

  Wyniki pomiarów powierzchni:

  Wersja aplikacji Wynik
  AutoCad 2010 brak
  AutoCad 2011 brak
  BricsCad V11 616.5360

[/twothirds_columns_last]
[hozbreak]

3. Obiekt typu: Region

  Regiony pod tym względem stwarzają najmniej problemów. A więc korzystanie z regionów jest jak najbardziej wskazane, tam gdzie tylko jest to możliwe. Jeżeli chodzi o późniejszy pomiar powierzchni tworzonych obiektów. Jednak nie zawsze można utworzyć region ze wskazanych obiektów. W takim przypadku zaleca się przestrzeganie wcześniejszych zasad.

[hozbreak]

4. Pomiar powierzchni za pomocą GA Przedmiar

  W większości przypadków program GA Przedmiar jest w stanie odtworzyć obwiednię z uszkodzonego obiektu, (który nie posiada właściwości powierzchnia) następnie wyznaczyć tę wartość. Jednak, aby uniknąć niepotrzebnych problemów, zalecamy korzystanie z powyższych zasad.

[hozbreak]

Życzymy udanej pracy z programem GA Przedmiar

Zespół GACAD