fbpx

Regulamin Konta GACAD

Usługa „Konto GACAD” umożliwia zarejestrowanym osobom zarządzać swoimi licencjami GACAD online.

Korzystanie z usługi „Konto GACAD” jest dobrowolne i bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „ Konto GACAD ” DGI Futura SC pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy Imię i Nazwisko, adres poczty elektronicznej.
Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka
prywatności GACAD”. http://www.gacad.pl/polityka-prywatnosci

Administratorem danych jest DGI Futura SC z siedzibą w Damianowicach, ul.Spółdzielcza 13, 55-040 Kobierzyce.
Dane osobowe (tj. imiona i nazwiska i adresy email) zbierane są przez DGI Futura SC wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Konto GACAD”.
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Konto GACAD ”.

Proces rejestracji:
Usługa „Konto GACAD” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1. Wejść na stronę https://account.gacad.pl/signup na której znajduje się formularz.
  2. Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Regulamin Konta GACAD” oraz „Polityką prywatności GACAD”.
  3. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
    a) w pole o nazwie „adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być informacje odtyczące licencji GACAD. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
    b) podać imię i nazwisko. Niedozwolone jest wykorzystywanie danych, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  4. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj” (po tej czynności na adres e-mail, prowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie utworzenia Konta GACAD .
  5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania danych do listy dystrybucyjnej usługi „Konta GACAD”. Czynność ta potwierdza wolę stworzenia przez posiadacza zarejestrowanego adresu e-mail konta w usłdze „Konto GACAD”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email wysyłane będą przez DGI Futura SC informacje o licencjach GACAD.

Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:
W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany, bądź usunięcia (wyrejestrowania) danych znajdujących się na „Konto GACAD”, należy wysłać żądanie zmiany lub usunięcia danych na adres biuro@gacad.pl. W emailu należy podać dane do zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych. Po zrealizowaniu żądania zmiany lub usunięcia danych w bazie Konto GACAD, osoba otrzyma email od DGI Futura SC z informacją o przeprowadzonych zmianach, który będzie potwierdzeniem ich dokonania.