fbpx

Szkolenie GA Znaki

Projektowanie Organizacji Ruchu w środowisku CAD

z wykorzystaniem nakładek GACAD GA Znaki

ONLINE
Termin: 16 kwietnia (piątek) 2021
max 8 osób

godz. 9.00-17.00
Forma: Warsztaty
Czas trwania: 8h

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie

 • omówienie interfejsu i modułów programu
 • skala i jednostki
 • konfiguracja programu

 

2. Oznakowanie pionowe

 • parametry znaków
 • metody wstawiania znaków/konstrukcji wsporczych
 • generatory znaków
 • edycja znaków
 • edycja definicji bloków
 • konfiguracja oznakowania pionowego
 • znaki użytkownika (znaki jako elementy)
 • Znaki F-8 Mapy
 • wykonanie ćwiczeń

 

3. Oznakowanie poziome

 • parametry oznakowania
 • metody wstawiania oznaczeń
 • tryby rysowania
 • opis oznakowania
 • generator liniowego oznakowania poziomego
 • konfiguracja oznakowania poziomego
 • wykonanie ćwiczeń

 

4. Urządzenia BRD

 • parametry oznakowania
 • metody wstawiania oznaczeń
 • tryby rysowania
 • opis oznakowania
 • wykonanie ćwiczeń

 

5. Trasy

 • definiowanie tras
 • przypisywanie obiektów do tras
 • praca z trasami pionowe/poziome/brd
 • znaczniki i pomoce geometryczne
 • hektometry
 • opisywanie kilometrażu
 • wykonanie ćwiczeń

 

6. Raporty

 • generowanie
 • eksport i wstawianie do innych dokumentów

Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat

Zapewniamy oprogramowanie na czas szkolenia

CENA SZKOLENIA: 590 PLN netto