fbpx

Szkolenie GA Sygnalizacja i GA Przepustowość

Projektowanie programu sygnalizacji świetlnej

oraz obliczanie przepustowości przy wykorzystaniu narzędzi GACAD

Dzień warsztatowy online „GA Sygnalizacja
i GA Przepustowość”

najbliższy termin:
14-15.07.2022 r.

Czas trwania: ~8h:
godz. 8.00-16.00

CAŁA NIEZBĘDNA WIEDZA O STEROWANIU RUCHEM DROGOWYM WRAZ Z NARZĘDZIAMI DO PROJEKTOWANIA PROGRAMU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
Szczegółowy zakres szkolenia został podany poniżej

Warsztaty poprowadzi

dr inż. Damian Iwanowicz

 • doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu, w specjalności inżynieria ruchu drogowego,
 • nauczyciel akademicki na Politechnice Bydgoskiej przedmiotów z zakresu analiz i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu indywidualnego i zbiorowego,
 • wykładowca szkoleń z zakresu organizacji ruchu drogowego, w tym środków inżynieryjnych w poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
 • członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 • projektant organizacji ruchu drogowego,
 • certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Kontakt:
d.iwanowicz@szkolenia.gacad.pl

Program szkolenia

Dzień 1 – część audytoryjna – TEORIA I PRAKTYKA (~8h):

 • Diagnoza stanu wiedzy uczestników (konwersatorium)
 • Wprowadzenie – wybrane sytuacje problemowe: zalecane, dyskusyjne, nietypowe…

przerwa

 • Podstawowe definicje i pojęcia związane z sygnalizacją świetlną
 • Sterowanie ruchem w świetle przepisów prawa
 • Zastosowanie sygnalizacji świetlnej w rozpatrywanym elemencie infrastruktury drogowej
 • Problematyka sygnalizacji w świetle nowych Wzorców i Standardów dla Drogownictwa (w szczególności wg WR-D-31, -41 i -42)

przerwa

 • Omówienie wymaganej zawartości projektu sygnalizacji świetlnej
 • Przykład projektu sygnalizacji świetlnej – syntetyczna charakterystyka typowego przykładu.

przerwa

 • Fazy sygnalizacyjne – dopuszczalne i niedopuszczalne układy sterowania ruchem drogowym
 • Lokalizacja, dobór i nazwy urządzeń sterowania ruchem
 • Grupy kolizyjne i nadzorowane
 • Tory strumieni ruchu i punkty kolizji
 • Dobór parametrów projektowych dla uczestników ruchu sterowanego
 • Czasy międzyzielone – obliczenia i bezpieczeństwo ruchu drogowego

przerwa

 • Dobór długości sygnałów świetlnych (minimalne i maksymalne)
 • Optymalna długość cyklu sygnalizacyjnego
 • Natężenia nasycenia
 • Przepustowość pasa ruchu, grupy obliczeniowej pasów ruchu, wlotu i skrzyżowania
 • Ocena warunków ruchu i klasyfikacja Poziomu Swobody Ruchu
 • Specyfika programu startowego, końcowego, akomodacyjnego maksymalnego, minimalnego i awaryjnego
 • Synteza logiki sterowania acyklicznego zmiennoczasowego
 • Symulacja ruchu drogowego sterowanego sygnałami świetlnymi
 • PYTANIA UCZESTNIKÓW – dyskusja.

Dzień 2 – część warsztatowa – OPROGRAMOWANIE (~8h):

 • Wprowadzenie do aplikacji komputerowych rodziny GACAD: GA Znaki, GA Sygnalizacja i GA Przepustowość
 • Dostosowanie organizacji ruchu stanu istniejącego na potrzeby wprowadzenia sterowania ruchem drogowym
 • Definicje skrzyżowania, wlotów i pasów ruchu w programie komputerowym
 • Wytyczenie i definicja trajektorii ruchu, założenia dotyczące faz ruchu

przerwa

 • Dodawanie urządzeń sterowania ruchem
 • Generowanie tabeli kolizji i czasów międzyzielonych
 • Tworzenie programu sterowania ruchem
 • Obliczanie przepustowości i warunków ruchu
 • Specyfika programu dla sygnalizacji wahadłowej

przerwa

 • ZADANIE KOŃCOWE: projekt programu sygnalizacji świetlnej na odcinku międzywęzłowym dla przejścia dla pieszych
 • PYTANIA UCZESTNIKÓW – dyskusja

 

UWAGA: istnieje możliwość realizacji szkolenia on-line wyłącznie z jednej części (teoria i praktyka albo projekt sygnalizacji świetlnej lub wyłącznie z części posługiwania się oprogramowaniem)

Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat

w cenie dostęp do programów GACAD na 30 dni
(GA Znaki, GA Sygnalizacja, GA Przepustowość)

CENA SZKOLENIA: 990 PLN netto
(0% VAT dla samorządów)

Leave a comment